Steam Eğitimi

*Science = Bilim

*Technology = Teknoloji

*Engineering = Mühendislik

*Arts = Sanat

*Matematics = Matematik,  alanlarının bütünleşik şekilde ele alınmasıdır.

STEAM Eğitimi Okul Öncesi Eğitimden, Yüksek Öğretim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir.

  • STEAM eğitimi ile amaç 21.y.y. becerilerini edinmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen yenilikçi, çözüm odaklı ve iletişim becerileri gelişmiş bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
  • Dünya çapında birçok ülke STEAM eğitim yaklaşımını müfredatlarına entegre etmeye başlamıştır.
  • STEAM eğitim yaklaşımının özü, problemi anlama ve çözme becerileri gelişmiş, bilimsel süreç becerilerini edinmiş olan bir nesil yetiştirmektir.
  • Bu bağlamda STEAM okuryazarlığı kavramını dile getiren ülkeler, öğrencilerin sadece STEAM alanlarına ilgi duymasını değil, bu alanların bilgi ve becerisi ile gerçek dünya sorunlarını çözebilecek donanıma sahip olmalarını hedeflemektedir.
  • Çünkü STEAM Eğitimi ile birlikte öğrenciler bir çok bilgi ve beceriyi eş zamanlı edinmekte, malzeme biliminden, sorun çözme becerisine, takım çalışması, iletişim, teknoloji kullanımı, bilimsel veri toplama ve analiz etme gibi pek çok beceri eş zamanlı işe koşulmaktadır.
  • Öğrencilerin merakını ve ilgisini sadece bir ders kitabındaki konuları ezberleterek ve sınırlı sayıdaki problemleri çözmelerini isteyerek canlı tutamayız. Öğrenciler belirli bilgileri neden öğrenmeleri gerektiğini ve bu bilgileri nerede kullanabileceklerini anlamalıdırlar. Öğrenciler öğrenmenin anlamını ve amacını fark ettiklerinde, çözüm tasarlama ve bunları kendileri keşfetme ve test etme süreci yoluyla gerçek dünyadaki sorunları çözme yeteneklerini artırabilirler.
  • Gerçek dünyadaki sorunların çoğu tek bir alan bilgisi ile çözülemez. Bunlar  çeşitli çalışma alanlarından toplanan yararlı bilgileri birleştirerek ve kullanarak çözülebilecek karmaşık konulardır. Gerçek dünya sorunlarını çözmek için, entegrasyon doğal olarak çeşitli konulardaki bilgileri kullanma sürecinde uygulanır. Bu nedenle STEAM, S, T, E, A ve M  alanlarındaki bilgilerin bir problemin çözümünde işe koşulması gerekir. STEAM’in entegrasyonu bir amaç değil bir araçtır. Bir hedefe ulaşma sürecinde doğal olarak oluşan bir yaklaşımdır.