Back

Amerika

SAT, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversite öğrencileri için hazırlanmış standart bir testtir. Açılımı Scholastic Aptitude Test (Eğitim Yetenek Testi) olan bu sınav College Board tarafından hazırlanmaktadır. ABD’de, Kanada’da ve Avrupa ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler için gerekli yeterlilikte olup olmadıkları bu sınav ile belirlenmektedir. Yanlışların doğruyu götürmediği çoktan seçmeli test sorularını barındıran SAT sınavları temelde ikiye ayrılıyor. İki ayrı sınav olarak değerlendirilen SAT Reasoning ve SAT Subject hakkında detaylı bilgiyi aşağıda görebilirsiniz.

SAT Reasoning Test

SAT sınavı, Okuma, Dil Bilgisi ve Matematik ana bölümleri ve isteğe bağlı olarak girilen Makale bölümünden oluşmaktadır. Sınavın her bölümü 800 puan üzerinden değerlendirilir. Toplam sınav skoru 1600 üzerinden hesaplanır. Makale bölümü direkt olarak puanlamaya dahil edilmez ayrı değerlendirilir. Bu nedenle bazı okullar Makale bölümünü talep etmez.   Amerika dışındaki ülkeler yılda 6 kez bu sınavı düzenlerler. Sınavlar genellikle iki ayda bir ülkelerdeki sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

SAT sınavına kayıt, sınavın yapılacağı ülkede bulunan başvuru merkezi tarafından veya öğrencinin internet üzerinden kendisi tarafından yapılmaktadır. Sınava katılmak için herhangi bir sınırlama yoktur. İsteyen her öğrenci SAT sınavına katılabilir. SAT sınavı sonuçları iki yıl geçerlidir.

SAT sınavı ile öğrencinin üniversite eğitimi sürecinde ihtiyaç duyacağı matematiksel, mantıksal ve sözel bilgilerin düzeyi ve yorumlama yeteneği ölçülür. Akademik yeterlilik için gerek duyacakları düşünme becerileri de bu sınav ile sınanır. SAT sınavına girenler genellikle lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunlarıdır. Öğrencinin ortaöğretim süresince öğrendikleri bilgi ve becerilerin ne kadar etkin kullanıldığını SAT sınavı ile tespit edeceklerdir. Öğrencinin düşünme tarzı, problem çözme becerisi bu sınavda değerlendirilir. Öğrenciler SAT sınavına dijital ortamdan da katılabilmektedirler.

Okuma: 52 sorudan oluşur ve 5 uzun okuma metni barındırır (bazılarında grafik de olur) – 62 dakika

Dil Bilgisi: 44 sorudan oluşur ve 4 uzun metin bulunur – 35 dakika

Matematik: 2 kısımdan oluşur.

İlk kısım 20 sorudan oluşur ve hesap makinesi kullanımına izin verilmez – 25 dakika

İkinci kısım ise 38 sorudan oluşur ve hesap makinesi kullanımına izin verilir – 55 dakika

Makale: 700 kelimelik bir metin verilir ve yazarın savunduğu fikirler hakkında analiz yapılması beklenir – 50 dakika

SAT Subject Test

Öğrencinin yetkin olduğu akademik bir konu ile ilgili bilgisi ölçülmektedir. Öğrenci okumak istediği bölümle alakalı bir veya birden fazla konunun sınavına girebilir. Her konunun sınavı 1 saat sürmektedir ve öğrencilere seçmesi için 5 konu sunulur. Bunlar; Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih ve Yabancı Dil’dir. Her bir sınav 800 üzerinden değerlendirilir ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversiteler SAT Subject sınavlarından en az birinde öğrencinin katılımcı olmasını istemektedirler. Bazı üniversiteler öğrencinin iki SAT Subject sınavına da girmiş olmasını isteyeceklerdir.